مسئولیت ما

  • - انجام انواع پروژه های سفارشی اندروید
  • - آگاهی از جزئیات پروژه هاو برنامه ریزی و اجرای آنها
  • - اطمینان از کامل و کار آمد بودن نرم افزار تهیه شده از طریق آزمایشات متعدد و گوناگون
  • - پشتیبانی فنی از نرم افزار تهیه شده
  • مسئولیت شما

  • لطفا قبل از خرید نرم‌افزار از کارکرد صحیح نسخه آزمایشی بروی دستگاه خود اطمیمان حاصل کنید در صورت عدم کارکرد نسخه آزمایشی هیچگونه مسئولیتی متوجه موباستایل نمیباشد.
  • هر نسخه از نرم‌افزار خریداری شده تنها متعلق به یک دستگاه صرف نظر از سیم کارت و مدل سیستم عامل آن میباشد در صورت تعویض دستگاه و در صورت تمایل برای استفاده از نرم‌افزار باید اقدام به خرید نسخه جدیدی بشود.